Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Phú Thọ

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 70 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 13 quận huyện của Phú Thọ. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Phú Thọ tập trung ở Thành Phố Việt Trì có 10 địa điểm, Huyện Phù Ninh có 7 địa điểm, Huyện Lâm Thao có 7 địa điểm, Huyện Thanh Sơn có 7 địa điểm, Huyện Hạ Hòa có 6 địa điểm, Huyện Thanh Ba có 6 địa điểm, Huyện Thanh Thủy có 4 địa điểm, Huyện Cẩm Khê có 4 địa điểm, Huyện Tam Nông có 4 địa điểm, Huyện Yên Lập có 4 địa điểm, Huyện Đoan Hùng có 4 địa điểm, Thị Xã Phú Thọ có 4 địa điểm, Huyện Tân Sơn có 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Phú Thọ

Huyện Thanh Thủy
Huyện Thanh Thủy
Huyện Thanh Thủy
Huyện Cẩm Khê
Huyện Cẩm Khê
Huyện Tam Nông
Huyện Tam Nông
Huyện Yên Lập
Huyện Yên Lập
Huyện Yên Lập
Huyện Đoan Hùng
Huyện Đoan Hùng

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Phú Thọ

Bình luận