Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Lào Cai

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 35 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Lào Cai. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Lào Cai tập trung ở Thành Phố Lào Cai có 13 địa điểm, Huyện Bảo Thắng có 4 địa điểm, Huyện Bắc Hà có 3 địa điểm, Huyện Bảo Yên có 3 địa điểm, Huyện Văn Bàn có 3 địa điểm, Huyện Mường Khương có 3 địa điểm, Huyện Sa Pa có 2 địa điểm, Huyện Si Ma Cai có 2 địa điểm, Huyện Bát Xát có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Lào Cai

Huyện Si Ma Cai
Huyện Bát Xát
Huyện Sa Pa
Huyện Bảo Yên
Huyện Bảo Yên
Huyện Bắc Hà
Huyện Mường Khương
Huyện Mường Khương
Huyện Văn Bàn
Huyện Văn Bàn
Huyện Bảo Thắng
Huyện Bảo Thắng

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Lào Cai