Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Lai Châu

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 22 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Lai Châu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Lai Châu tập trung ở Huyện Than Uyên có 5 địa điểm, Huyện Phong Thổ có 5 địa điểm, Huyện Mường Tè có 4 địa điểm, Thị Xã Lai Châu có 4 địa điểm, Huyện Sìn Hồ có 2 địa điểm, Huyện Tam Đường có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Lai Châu

Huyện Sìn Hồ
Huyện Mường Tè
Huyện Tam Đường
Huyện Phong Thổ
Huyện Phong Thổ
Huyện Phong Thổ
Huyện Than Uyên
Huyện Than Uyên
Huyện Than Uyên
Thị Xã Lai Châu
Thị Xã Lai Châu
Thị Xã Lai Châu

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Lai Châu

Bình luận