Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Kiên Giang

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 50 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 13 quận huyện của Kiên Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Kiên Giang tập trung ở Thành Phố Rạch Giá có 10 địa điểm, Huyện Kiên Lương có 5 địa điểm, Huyện Châu Thành có 5 địa điểm, Huyện Tân Hiệp có 5 địa điểm, Huyện Hòn Đất có 5 địa điểm, Huyện Phú Quốc có 4 địa điểm, Huyện An Minh có 3 địa điểm, Thị Xã Hà Tiên có 3 địa điểm, Huyện U Minh Thượng có 2 địa điểm, Huyện An Biên có 2 địa điểm, Huyện Kiên Hải có 2 địa điểm, Huyện Vĩnh Thuận có 2 địa điểm, Huyện Gò Quao có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Kiên Giang

Huyện Vĩnh Thuận
Huyện Kiên Hải
Huyện U Minh Thượng
Thị Xã Hà Tiên
Thị Xã Hà Tiên
Huyện Kiên Lương
Huyện Kiên Lương
Huyện Hòn Đất
Huyện Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
Huyện Tân Hiệp

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Kiên Giang

Bình luận