Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Hà Giang

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 30 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Hà Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Hà Giang tập trung ở Huyện Bắc Quang có 6 địa điểm, Huyện Vị Xuyên có 5 địa điểm, Thành Phố Hà Giang có 3 địa điểm, Huyện Quang Bình có 2 địa điểm, Huyện Đồng Văn có 2 địa điểm, Huyện Hoàng Su Phì có 2 địa điểm, Huyện Xín Mần có 2 địa điểm, Huyện Mèo Vạc có 2 địa điểm, Huyện Yên Minh có 2 địa điểm, Huyện Bắc Mê có 2 địa điểm, Huyện Quản Bạ có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Hà Giang

Huyện Đồng Văn
Huyện Xín Mần
Huyện Bắc Mê
Huyện Quản Bạ
Huyện Hoàng Su Phì
Huyện Yên Minh
Huyện Quang Bình
Huyện Mèo Vạc
Huyện Vị Xuyên
Huyện Vị Xuyên
Huyện Vị Xuyên
Huyện Bắc Quang

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Hà Giang

Bình luận