Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Gia Lai

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 60 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 14 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Gia Lai tập trung ở Thành Phố Pleiku có 25 địa điểm, Thị Xã Ayun Pa có 4 địa điểm, Huyện Krông Pa có 3 địa điểm, Huyện Chư Prông có 3 địa điểm, Huyện Ia Grai có 3 địa điểm, Huyện Chư Sê có 3 địa điểm, Huyện Kbang có 3 địa điểm, Huyện Chư Păh có 3 địa điểm, Huyện Đức Cơ có 3 địa điểm, Huyện Ia Pa có 2 địa điểm, Thị Xã An Khê có 2 địa điểm, Huyện Đắk Đoa có 2 địa điểm, Huyện Đak Pơ có 2 địa điểm, Huyện Kông Chro có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Gia Lai

Huyện Kông Chro
Huyện Ia Pa
Huyện Kbang
Huyện Kbang
Huyện Ia Grai
Huyện Chư Prông
Huyện Krông Pa
Huyện Krông Pa
Huyện Chư Păh
Thành Phố Pleiku
Thành Phố Pleiku
Thành Phố Pleiku

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Gia Lai

Bình luận