Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Cao Bằng

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 31 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 13 quận huyện của Cao Bằng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Cao Bằng tập trung ở Huyện Phục Hòa có 4 địa điểm, Thị Xã Cao Bằng có 3 địa điểm, Huyện Hà Quảng có 3 địa điểm, Huyện Hòa An có 3 địa điểm, Huyện Nguyên Bình có 3 địa điểm, Huyện Trà Lĩnh có 2 địa điểm, Huyện Trùng Khánh có 2 địa điểm, Huyện Hạ Lang có 2 địa điểm, Huyện Quảng Uyên có 2 địa điểm, Huyện Thạch An có 2 địa điểm, Huyện Thông Nông có 2 địa điểm, Huyện Bảo Lạc có 2 địa điểm, Huyện Bảo Lâm có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Cao Bằng

Huyện Hạ Lang
Huyện Bảo Lạc
Huyện Quảng Uyên
Huyện Trùng Khánh
Huyện Thông Nông
Huyện Bảo Lâm
Huyện Thạch An
Huyện Trà Lĩnh
Huyện Nguyên Bình
Huyện Nguyên Bình
Huyện Hà Quảng
Huyện Hà Quảng

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Cao Bằng

Bình luận