Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Quận Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Ô Môn. Trong đó có 2 Chi Nhánh2 PGD

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Quận Ô Môn Cần Thơ

Quận Ô Môn
Quận Ô Môn
  • PGD số 1 - Ô Môn

    Số 48/1, Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ

Quận Ô Môn
Quận Ô Môn