Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Huyện Phong Điền Cần Thơ

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Phong Điền. Trong đó có 2 Chi Nhánh1 PGD

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Huyện Phong Điền Cần Thơ

Huyện Phong Điền
  • Chi nhánh Phong Điền

    Đường Số 7, Ấp Nhơn Lộc 2, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ

Huyện Phong Điền
Huyện Phong Điền