Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Cần Thơ

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 36 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Cần Thơ. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Cần Thơ tập trung ở Quận Ninh Kiều có 11 địa điểm, Quận Thốt Nốt có 6 địa điểm, Quận Ô Môn có 4 địa điểm, Quận Cái Răng có 4 địa điểm, Huyện Phong Điền có 3 địa điểm, Huyện Vĩnh Thạnh có 3 địa điểm, Quận Bình Thủy có 3 địa điểm, Huyện Thới Lai có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Cần Thơ

Quận Bình Thủy
Huyện Thới Lai
Huyện Vĩnh Thạnh
Huyện Vĩnh Thạnh
Quận Ô Môn
Quận Cái Răng
Quận Cái Răng
Huyện Phong Điền
Huyện Phong Điền
Quận Thốt Nốt
Quận Thốt Nốt
Quận Ninh Kiều

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Cần Thơ