Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Bắc Ninh

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 44 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Bắc Ninh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Bắc Ninh tập trung ở Thành Phố Bắc Ninh có 10 địa điểm, Thị Xã Từ Sơn có 7 địa điểm, Huyện Tiên Du có 6 địa điểm, Huyện Yên Phong có 5 địa điểm, Huyện Thuận Thành có 4 địa điểm, Huyện Gia Bình có 4 địa điểm, Huyện Lương Tài có 4 địa điểm, Huyện Quế Võ có 4 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Bắc Ninh

Huyện Yên Phong
Huyện Yên Phong
Huyện Lương Tài
Huyện Quế Võ
Huyện Gia Bình
Huyện Gia Bình
Huyện Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
Huyện Tiên Du
Huyện Tiên Du
Huyện Tiên Du
Huyện Tiên Du

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Bắc Ninh

Bình luận