Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Bạc Liêu

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 21 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Bạc Liêu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Bạc Liêu tập trung ở Huyện Giá Rai có 6 địa điểm, Huyện Đông Hải có 4 địa điểm, Huyện Hồng Dân có 3 địa điểm, Huyện Phước Long có 3 địa điểm, Huyện Vĩnh Lợi có 3 địa điểm, Huyện Hòa Bình có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình
Huyện Vĩnh Lợi
Huyện Phước Long
Huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân
Huyện Đông Hải
Huyện Đông Hải
Huyện Đông Hải
Huyện Giá Rai
Huyện Giá Rai
Huyện Giá Rai

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Bạc Liêu

Bình luận