Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Bắc Kạn

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 27 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Bắc Kạn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Bắc Kạn tập trung ở Thị Xã Bắc Kạn có 6 địa điểm, Huyện Ngân Sơn có 4 địa điểm, Huyện Chợ Đồn có 4 địa điểm, Huyện Chợ Mới có 4 địa điểm, Huyện Na Rì có 3 địa điểm, Huyện Ba Bể có 2 địa điểm, Huyện Bạch Thông có 2 địa điểm, Huyện Pác Nặm có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Bắc Kạn

Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Pác Nặm
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Đồn
  • PGD Bằng Lũng

    Thôn Nà Tàn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Huyện Na Rì
Huyện Na Rì
Huyện Chợ Mới
Huyện Chợ Mới
  • PGD 62

    Xã Nông Hạ, huyện Chợ mới, tỉnh Bắc Kạn

Huyện Ngân Sơn
Huyện Ngân Sơn
  • PGD Nà Phặc

    Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn, Việt Nam

Thị Xã Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Bắc Kạn