Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Bắc Giang

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 73 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Bắc Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Bắc Giang tập trung ở Thành Phố Bắc Giang có 21 địa điểm, Huyện Lục Ngạn có 7 địa điểm, Huyện Sơn Động có 6 địa điểm, Huyện Lạng Giang có 6 địa điểm, Huyện Việt Yên có 6 địa điểm, Huyện Lục Nam có 6 địa điểm, Huyện Yên Dũng có 6 địa điểm, Huyện Yên Thế có 5 địa điểm, Huyện Hiệp Hoà có 5 địa điểm, Huyện Tân Yên có 5 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Bắc Giang

Huyện Yên Thế
Huyện Yên Thế
Huyện Yên Thế
Huyện Yên Dũng
Huyện Yên Dũng
Huyện Yên Dũng
Huyện Yên Dũng
Huyện Lục Nam
Huyện Lục Nam
Huyện Lục Nam
Huyện Hiệp Hoà
Huyện Hiệp Hoà

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Bắc Giang

Bình luận