Điểm đặt ATM Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB có tổng cộng 24 cây ATM được đặt trên 6 quận huyện của TP Hồ Chí Minh. Các cây ATM của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB tại TP Hồ Chí Minh tập trung ở Quận 16 cây, Quận Tân Phú6 cây, Quận Tân Bình3 cây, Quận 33 cây, Quận 53 cây, Quận Gò Vấp3 cây, ...

ATM lớn của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB TP Hồ Chí Minh

Các cây ATM Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB tại TP Hồ Chí Minh