Điểm đặt ATM Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB Đồng Tháp

Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB có tổng cộng 12 cây ATM được đặt trên 3 quận huyện của Đồng Tháp. Các cây ATM của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB tại Đồng Tháp tập trung ở Huyện Lai Vung4 cây, Thị Xã Sa Đéc4 cây, Huyện Thanh Bình4 cây, ...

ATM lớn của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB Đồng Tháp

Các cây ATM Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDB tại Đồng Tháp