Điểm đặt ATM Ngân hàng HDBank TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng HDBank có tổng cộng 135 cây ATM được đặt trên 18 quận huyện của TP Hồ Chí Minh. Các cây ATM của Ngân hàng HDBank tại TP Hồ Chí Minh tập trung ở Quận 121 cây, Quận Tân Bình12 cây, Quận 1012 cây, Quận 119 cây, Quận 29 cây, Quận Tân Phú9 cây, Quận 86 cây, Quận Phú Nhuận6 cây, Quận 126 cây, Quận 56 cây, Quận 96 cây, Quận 66 cây, Quận Bình Thạnh6 cây, Quận 76 cây, Quận Thủ Đức6 cây, Quận 43 cây, Quận 33 cây, Quận Gò Vấp3 cây, ...

ATM lớn của Ngân hàng HDBank TP Hồ Chí Minh

Các cây ATM Ngân hàng HDBank tại TP Hồ Chí Minh

Bình luận