Điểm đặt ATM Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank có tổng cộng 9 cây ATM được đặt trên 3 quận huyện của TP Hồ Chí Minh. Các cây ATM của Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank tại TP Hồ Chí Minh tập trung ở Quận 33 cây, Quận 53 cây, Quận 73 cây, ...

ATM lớn của Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank TP Hồ Chí Minh

Các cây ATM Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank tại TP Hồ Chí Minh