Điểm đặt ATM Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Trà Vinh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 4 cây ATM được đặt trên 1 quận huyện của Trà Vinh. Các cây ATM của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Trà Vinh tập trung ở Huyện Cầu Ngang4 cây, ...

ATM lớn của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Trà Vinh

Các cây ATM Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Trà Vinh

Bình luận