Điểm đặt ATM Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 16 cây ATM được đặt trên 2 quận huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu. Các cây ATM của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung ở Thành Phố Vũng Tàu12 cây, Huyện Tân Thành4 cây, ...

ATM lớn của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu

Các cây ATM Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình luận