Cây ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam gần Quận 5 TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 6 cây ATM đặt ở Quận 5.

Danh sách cây ATM của Ngân hàng Citibank Việt Nam ở Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Quận 5
Quận 5
  • An Đông Plaza

    18 An Dương Vương, phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 5
Quận 5
  • An Đông Plaza

    18 An Dương Vương, phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 5
Quận 5
  • An Đông Plaza

    18 An Dương Vương, phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh