Cây ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam gần Quận 2 TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 6 cây ATM đặt ở Quận 2.

Danh sách cây ATM của Ngân hàng Citibank Việt Nam ở Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Quận 2
  • Siêu thị Metro An Phú

    Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 2
Quận 2
  • Siêu thị Metro An Phú

    Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 2
Quận 2
  • Siêu thị Metro An Phú

    Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 2