Cây ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam gần Quận 1 TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 21 cây ATM đặt ở Quận 1.

Danh sách cây ATM của Ngân hàng Citibank Việt Nam ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Vincom Center

  72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Tòa nhà Sunwah

  115 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Tòa nhà Gemadept

  6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Saigon Square

  7-9 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Circle K Lê Lai

  44 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
Quận 1
 • Circle K Bùi Viện

  139 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Vincom Center

  72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Tòa nhà Sunwah

  115 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Tòa nhà Gemadept

  6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Saigon Square

  7-9 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Circle K Lê Lai

  44 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
Quận 1
 • Circle K Bùi Viện

  139 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Vincom Center

  72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Tòa nhà Sunwah

  115 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Tòa nhà Gemadept

  6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Saigon Square

  7-9 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
 • Circle K Lê Lai

  44 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1
Quận 1
 • Circle K Bùi Viện

  139 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh