Cây ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam gần Quận Hoàng Mai TP Hà Nội

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 3 cây ATM đặt ở Quận Hoàng Mai.

Danh sách cây ATM của Ngân hàng Citibank Việt Nam ở Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Quận Hoàng Mai
Quận Hoàng Mai
Quận Hoàng Mai