Cây ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam gần Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 9 cây ATM đặt ở Quận Hoàn Kiếm.

Danh sách cây ATM của Ngân hàng Citibank Việt Nam ở Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm