Cây ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam gần Huyện Sóc Sơn TP Hà Nội

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 3 cây ATM đặt ở Huyện Sóc Sơn.

Danh sách cây ATM của Ngân hàng Citibank Việt Nam ở Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Huyện Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn