Điểm đặt ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam TP Hà Nội

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 15 cây ATM được đặt trên 3 quận huyện của TP Hà Nội. Các cây ATM của Ngân hàng Citibank Việt Nam tại TP Hà Nội tập trung ở Quận Hoàn Kiếm9 cây, Quận Hoàng Mai3 cây, Huyện Sóc Sơn3 cây, ...

ATM lớn của Ngân hàng Citibank Việt Nam TP Hà Nội

Các cây ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam tại TP Hà Nội