Cây ATM PGD Nguyễn Huệ - Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Vĩnh Long

 • Địa chỉ: Số 50 Nguyễn Huệ - 2-Vĩnh Long - Vĩnh Long
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24h/7
 • Số điện thoại liên hệ: 027 0382 0541
 • Chi nhánh quản lý: CN Vĩnh Long

Các dịch vụ tại cây ATM PGD Nguyễn Huệ Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đường đi đến cây ATM PGD Nguyễn Huệ

Cây ATM Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV gần PGD Nguyễn Huệ

Bình luận