Cây ATM Trường Đại học Cửu Long - Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Vĩnh Long

 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Phú Qưới-Long Hồ - Vĩnh Long
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24h/7
 • Số điện thoại liên hệ: 027 0382 0541
 • Chi nhánh quản lý: CN Vĩnh Long

Các dịch vụ tại cây ATM Trường Đại học Cửu Long Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đường đi đến cây ATM Trường Đại học Cửu Long

Cây ATM Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV gần Trường Đại học Cửu Long

Bình luận