Cây ATM Trụ sở chính Chi nhánh - Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Lâm Đồng

 • Địa chỉ: 28 khu Hòa Bình - 1-Đà Lạt - Lâm Đồng
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24h/7
 • Số điện thoại liên hệ: 026 3382 6022
 • Chi nhánh quản lý: CN Đà Lạt

Các dịch vụ tại cây ATM Trụ sở chính Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đường đi đến cây ATM Trụ sở chính Chi nhánh

Cây ATM Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV gần Trụ sở chính Chi nhánh

Bình luận