Điểm đặt ATM Ngân hàng ANZ Australia And Newzealand Bank TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng ANZ Australia And Newzealand Bank có tổng cộng 93 cây ATM được đặt trên 8 quận huyện của TP Hồ Chí Minh. Các cây ATM của Ngân hàng ANZ Australia And Newzealand Bank tại TP Hồ Chí Minh tập trung ở Quận 124 cây, Quận 721 cây, Quận 212 cây, Quận Tân Bình12 cây, Quận Phú Nhuận9 cây, Quận 36 cây, Quận 56 cây, Quận Bình Thạnh3 cây, ...

ATM lớn của Ngân hàng ANZ Australia And Newzealand Bank TP Hồ Chí Minh

Các cây ATM Ngân hàng ANZ Australia And Newzealand Bank tại TP Hồ Chí Minh