So sánh tỷ giá Rúp Nga tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 00:12:41 30/03/2023

1 Rúp Nga (RUB) đổi được 0 Việt Nam Đồng (VND)


Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 0 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Rúp Nga. Bao gồm: .

Công cụ chuyển đổi Rúp Nga (RUB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 RUB = 0 VNĐ
Rúp Nga
RUB
VND
VND
(cập nhật: 00:12:41 30/03/2023)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua RUB và giá bán RUB tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Rúp Nga (RUB) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Rúp Nga mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK

Tóm tắt tình hình tỷ giá Rúp Nga (RUB) trong nước hôm nay (30/03/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá RUB tại 16 ngân hàng ở trên, NganHangVn.NET xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Rúp Nga (RUB)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt RUB với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản RUB với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt RUB với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản RUB với giá cao nhất

Ngân hàng bán ngoại tệ Rúp Nga (RUB)

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt RUB với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản RUB với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt RUB với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản RUB với giá cao nhất

Nguồn: Tổng hợp bởi Nganhangvn.net

Bình luận

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ