So sánh tỷ giá Saudi Rial tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 22/04/2021

1 Saudi Rial (SAR) đổi được 0 Việt Nam Đồng (VND)


Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 0 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Saudi Rial. Bao gồm: .

Công cụ chuyển đổi Saudi Rial (SAR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 SAR = 0 VNĐ
Saudi Rial
SAR
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 22/04/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua SAR và giá bán SAR tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Saudi Rial (SAR) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Saudi Rial mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK

Tóm tắt tình hình tỷ giá Saudi Rial (SAR) trong nước hôm nay (22/04/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SAR tại 16 ngân hàng ở trên, NganHangVn.NET xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Saudi Rial (SAR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt SAR với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản SAR với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt SAR với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản SAR với giá cao nhất

Ngân hàng bán ngoại tệ Saudi Rial (SAR)

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt SAR với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản SAR với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt SAR với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản SAR với giá cao nhất

Nguồn: Tổng hợp bởi Nganhangvn.net