So sánh tỷ giá Krone Na Uy tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 22/04/2021

1 Krone Na Uy (NOK) đổi được 0 Việt Nam Đồng (VND)


Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 0 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Krone Na Uy. Bao gồm: .

Công cụ chuyển đổi Krone Na Uy (NOK) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 NOK = 0 VNĐ
Krone Na Uy
NOK
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 22/04/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua NOK và giá bán NOK tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Krone Na Uy (NOK) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Krone Na Uy mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK

Tóm tắt tình hình tỷ giá Krone Na Uy (NOK) trong nước hôm nay (22/04/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá NOK tại 16 ngân hàng ở trên, NganHangVn.NET xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Krone Na Uy (NOK)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt NOK với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản NOK với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt NOK với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản NOK với giá cao nhất

Ngân hàng bán ngoại tệ Krone Na Uy (NOK)

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt NOK với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản NOK với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt NOK với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản NOK với giá cao nhất

Nguồn: Tổng hợp bởi Nganhangvn.net