So sánh tỷ giá Đô La Úc tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 06/05/2021

1 Đô La Úc (AUD) đổi được 0 Việt Nam Đồng (VND)


Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 0 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô La Úc. Bao gồm: .

Công cụ chuyển đổi Đô La Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 AUD = 0 VNĐ
Đô La Úc
AUD
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 06/05/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua AUD và giá bán AUD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Đô La Úc (AUD) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đô La Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô La Úc (AUD) trong nước hôm nay (06/05/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 16 ngân hàng ở trên, NganHangVn.NET xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đô La Úc (AUD)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt AUD với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản AUD với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt AUD với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản AUD với giá cao nhất

Ngân hàng bán ngoại tệ Đô La Úc (AUD)

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt AUD với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản AUD với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt AUD với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản AUD với giá cao nhất

Nguồn: Tổng hợp bởi Nganhangvn.net