Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng? Điều cần biết và hướng dẫn chi tiết

Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng

Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng?” là một câu hỏi quan trọng đối với nhiều người, đặc biệt là những người trẻ và phụ huynh muốn giúp con cái có sự tiếp cận và quản lý tài chính từ sớm. Trong thời đại ngày nay, khi công nghệ ngân hàng ngày càng phát triển, việc mở tài khoản ngân hàng không chỉ là quyền lợi mà còn là một phương tiện quan trọng để học hỏi và quản lý tài chính cá nhân.

Chính sách và quy định về việc mở tài khoản ngân hàng có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia và từng ngân hàng cụ thể. Thông thường, nhiều ngân hàng quy định một độ tuổi tối thiểu cho việc mở tài khoản độc lập, nhưng cũng có những lựa chọn cho người dưới tuổi thông qua việc mở tài khoản phụ liên kết với tài khoản của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Hãy cùng nganhangvn.net khám phá chi tiết về điều này và những lựa chọn phổ biến cho việc quản lý tài chính từ khi còn trẻ trong bài viết dưới đây.

Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng?

Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng
Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng

Thường thì, người từ 18 tuổi trở lên được quy định có thể mở thẻ ngân hàng, tuy nhiên, thực tế thời gian mở thẻ phụ thuộc vào quy định của từng ngân hàng. Thường thì, quy trình mở thẻ yêu cầu liên quan đến việc kết nối với tài khoản ngân hàng và sử dụng căn cước công dân.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 15/VBHN-NHNN ngày 7/12/2021, quy định rằng công dân dưới 18 tuổi cũng có thể mở và sử dụng thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, quyền lợi và loại thẻ sẽ phụ thuộc vào độ tuổi cụ thể, theo quy định của từng ngân hàng.

Các ngân hàng đang quy định bao nhiêu tuổi được làm thẻ ngân hàng?

Theo quy định của Thông tư số 15/VBHN-NHNN ngày 7/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thẻ ngân hàng, các đối tượng sử dụng thẻ ATM được quy định như sau:

Thẻ ATM:

Chủ Thẻ Chính (Người Sử Dụng):

Cá nhân có đủ từ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, không mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, và có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ sử dụng thẻ ATM. Đối với người dưới 18 tuổi, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể đi cùng để làm thẻ này, tùy theo quy định của từng ngân hàng.

Người nước ngoài cần có giấy phép cư trú tại Việt Nam còn thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Thẻ ghi nợ (debit card) và thẻ trả trước (prepaid card)

Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng
Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng

Theo quy định của Thông tư số 15/VBHN-NHNN ngày 7/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thẻ ngân hàng, cá nhân có thể phát hành thẻ theo các quy định sau:

Người Đủ 18 Tuổi Trở Lên:

Được phép phát hành cả thẻ ghi nợ và thẻ trả trước (thẻ chính và phụ) nếu có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Người Dưới 18 Tuổi (Từ 15 Tuổi Trở Lên):

Có thể phát hành thẻ chính và phụ của thẻ ghi nợ, thẻ trả trước nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Ở độ tuổi này, thẻ ghi nợ thường hỗ trợ loại không thấu chi.

Người Dưới 15 Tuổi (Đủ 6 Tuổi Trở Lên):

Được mở 2 thẻ phụ của thẻ ghi nợ và thẻ trả trước nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Thông thường, ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng độ tuổi này mở thẻ ghi nợ không thấu chi và thẻ trả trước, kèm theo điều kiện có sự đồng ý của người giám hộ hoặc đại diện pháp luật bằng văn bản.

Người Nước Ngoài Có Giấy Phép Cư Trú:

Được phép mở 2 loại thẻ này nếu giấy phép cư trú còn thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Lưu ý:

  • Khi phát hành thẻ ghi nợ, chủ thẻ phải có tài khoản thanh toán mở tại tổ chức phát hành thẻ.
  • Có thể phát hành thẻ cùng lúc với việc mở tài khoản nếu chưa có.

Thẻ tín dụng (credit card)

Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng
Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản ngân hàng

Theo quy định của Thông tư số 15/VBHN-NHNN ngày 7/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thẻ ngân hàng, các thẻ chính và thẻ phụ của thẻ tín dụng ngân hàng được phát hành cho những cá nhân thỏa mãn các điều kiện sau:

Người Có Đầy Đủ và Không Mất Năng Lực Hành Vi Dân Sự:

Tuổi từ đủ 15 trở lên.

Người Dưới 18 Tuổi và Đủ 15 Tuổi Trở Lên:

Thường chỉ được mở thẻ tín dụng dạng thẻ phụ theo thẻ chính của người giám hộ hợp pháp.

Người Nước Ngoài Có Thời Hạn Cư Trú Tối Thiểu 1 Năm Trở Lên:

Được phép mở thẻ tín dụng có ký quỹ.

Thẻ này là dạng thẻ tín dụng đảm bảo với mức tài sản đảm bảo có giá trị tối thiểu bằng với hạn mức tín dụng được cấp.

Lưu ý: Các quy định cụ thể và hạn mức tín dụng có thể thay đổi tùy theo từng ngân hàng và từng chính sách cụ thể.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *